Over ons

Even voorstellen

De Evangelische Gemeente is een charismatisch kerkgenootschap, een moderne gemeente waarin Jezus Christus een centrale plaats inneemt. Door Hem voelen we ons verbonden met elkaar en groeien naar een eenheid die ons onderscheidt van de wereld om ons heen. Wij ervaren dat de Geest van God ons hiervoor de nodige kracht geeft.


De Samenkomst
In onze samenkomsten vieren we de nabijheid van God. In een ontspannen informele stijl zoeken wij samen naar vormen om Hem beter te leren kennen en meer over Hem te leren. Met onze manier van samenkomen streven we ernaar door middel van woord en muziek zowel jongeren als ouderen, mensen die zoeken als ervaren gelovigen aan te spreken. Tijdens de samenkomst zijn er meestal kinderdiensten en is er crèche voor de allerkleinsten. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te spreken en te bemoedigen onder het genot van een kopje koffie of thee.


Leiderschap
De gemeente wordt op dit moment geleid door een oudstenteam en een bestuur. Het oudstenteam bestaat uit een drie- tot vijftal personen met ieder hun eigen kwaliteiten en vaardigheden, waarbij men elkaar aanvult. Ook heeft de gemeente verschillende kringen met wijkoudsten. De kringen hebben o.a. tot doel de kernwaarden vorm te geven. De gemeenteoudsten en wijkoudsten hebben elk een eigen takenpakket. Besluitvorming gebeurt op basis van consensus en in goed overleg.

In de gemeente streven wij dienend leiderschap na. Dat betekent dat leiders afstand doen van eigen ambitie, verlangen naar erkenning, macht en hebzucht. Leiders kiezen ervoor om transparant te werk te gaan. Zij richten zich op het opbloeien van degenen aan wie zij leiding geven en kiezen daarvoor i.p.v. eigen positie of eer.

De gemeente bestaat uit leden en (vaste) bezoekers. De gemeente is aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en opgericht rond 1978. Ongeveer 180 mensen, van zeer jong tot oud, waarvan op dit moment een kleine 100 leden, bezoeken de gemeente iedere zondag. Verder ontmoeten we elkaar door de week bij verschillende activiteiten.

Liefdevolle onderlinge relaties zijn een belangrijk kenmerk van alle activiteiten binnen de gemeente!
Gebed is het kloppende hart van de gemeente.

Overige activiteiten
Door onze gemeente wordt ook door de week een veelheid van mogelijkheden aangeboden om op kleinschalige gerichte manier bezig te zijn. Op woensdag zijn er twee keer in de maand op diverse plaatsen wijkkringen, en er zijn gerichte bijeenkomsten voor jeugd en tieners. Voor plaatsen, tijden en overige activiteiten kunt u inlichtingen inwinnen bij het secretariaat.