Welkom

Elke zondag ochtend om 10:00 uur houden wij een samenkomst waarin jong en oud elkaar ontmoeten en God centraal staat. In deze dienst mag je jezelf zijn en God de eer geven op jouw manier. Tijdens de dienst is er een tijd van lofprijs en aanbidding ondersteund door een band. We hebben verschillende sprekers die het woord van God brengen.

Er wordt veel aandacht besteed aan de jonge kinderen zowel in de dienst als op de zondagsschool. Na de dienst is ruimte voor een gesprek onder een genot van koffie, thee en limonade.

U en jij zijn van harte welkom !!